در مورد شیدها در آباژور بیشتر بدانیم

همانطور که می دانید آباژورها از دو بخش پایه و شید تشکیل شده اند. بنابراین، کیفیت آباژور به جنس و شکل این دو بخش برمی گردد.شیدهای موجود در بازار از دو جنس پارچه و کاغذ هستند: